Då livet skaver

Ibland önskar man att vi levde i den bästa av världar, men tyvärr är det inte så. Livet skaver och när det gör det, är det ofta barnen, om det finns barn, som lider mest då det händer. Som förälder önskar man ju alltid att skydda dem, och hur gör man det bäst? Svårast att skydda dem är det om det är den egna familjen som inte fungerar. De flesta föräldrar som väljer att skiljas, kan göra det utan att skada barnen. Många klarar av att skiljas och fortsätta samarbeta för barnens skull, men så är det inte alltid. Alltför många barn råkar illa ut.

Få hjälp och kunskap för barns skull

Som mamma, anser jag att vi föräldrar är skyldiga våra barn att stå tillbaka då det kommer till egna känslor, egna intressen och sätta barnens intressen och välbefinnande först. Tyvärr är min egen erfarenhet att det inte alltid är så, det räcker med en koll i det dagliga utbudet av nyheter. Vi ser barn som utsätts för misshandel och övergrepp, och det är i de situationerna som man önskar att föräldrarna fick hjälp att skydda dem, få hjälp att komma till rätta så att misshandeln och övergreppen får ett slut. Våra barn ska en dag bli stora och själva få barn, kanske, och fatta mogna och vuxna beslut. Det är då man önskar att de är friska, sunda och ta över vår plats när vi själva är gamla och kanske svaga. Det positiva i detta sammanhang, är att det faktiskt finns hjälp att få, för föräldrar som tampas med problem, antingen med droger, misshandel eller övergrepp. För barnens skull kan det vara aktuellt att överlåta vårdnaden av sitt, eller sina barn till den andra föräldern.

Vi kan inte vara själviska som förälder

För att kunna vara goda föräldrar till våra barn, är det viktigt att inte bara tänka på sig själv och sitt eget behov utan att kunna sätta barnets intressen och behov i första rummet. Att endast tvista om vårdnaden om barnet för att man är rädd att mista det helt och hållet är inte det bästa för barnet. Även om barnen växer upp utan dig som förälder, men att du låter barnet veta att du finns för det när helst det behöver det, kan du vinna barnets förtroende som vuxen. Att ha barn är inte bara att ta hand om det under hens barndom. Man har barn, så länge man lever, även då de är vuxna. Glömt inte det!

29 Jun 2017