Hur fungerar personlig assistans?

Om du har behov av personlig hjälp för att klara av din vardag, så kan det vara så att du behöver ha personlig assistans. Det du kan ansöka om är assistansersättning för att betala den personliga assistans du får. Sedan kan du själv välja vem det är som ska vara arbetsgivare för assistenterna. Det är även upp till dig, vem du vill ska jobba som personlig assistent för dig och vad du behöver hjälp med.

En assistent ska hjälpa dig med det du inte klarar av på egen hand. Det handlar då om det som kallas för grundläggande behov. Det omfattar bland annat andning, personlig hygien, äta, klä av och på sig, kommunicera med andra samt att det även kan vara hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionshindrade

Olika former för assistans

Assistansen kan utföras på flera olika sätt samt att det är du som ska ha den som ska vara med och bestämma hur det går till. Det går att utföra assistansen via kommunen, kooperativ eller via assistansföretag som till exempel www.ekensassistans.se. Det går även att ha assistans i egen regi, då du blir arbetsgivare åt de assistenter du anställer.

För att du ska kunna få assistansersättning av Försäkringskassan, så måste du ha behov av hjälp mer än 20 timmar per vecka. Har du behov av hjälp mindre än 20 timmar, så kan du söka personlig assistans vid biståndsenheten i din kommun.

Det finns ingen nedre åldersgräns för att få assistansersättning, däremot finns det en övre gräns på 65 år.

8 Jul 2022