När ni inte har roligt ihop längre

När vi gifter oss och, eller flyttar ihop, innebär det kanske den största förändring som vi kan göra i våra liv. Att flytta ihop är en stor sak, framför allt om man har bott själv ett tag. Många flyttar ihop efter att ha känt varandra efter veckor, eller dagar. Då känner man inte varandra. Många kan känna att de inte känner sin partner trots att de bott tillsammans i flera år. Vi är med om många saker och de kanske förändrar oss. Även om man upplever att man har lärt känna någon, kan man konstatera att så inte varit fallet. Så hur lär man känna någon? Så många som hälften av alla giftermål och samboförhållanden slutar i skilsmässa. Och när det händer, vad gör man då? Speciellt om man har barn tillsammans. Hur gör man då för att inte göra barnen illa?

Familjejuridik handlar om allt som rör familjen

Familjejuridik är den delen av juridiken som innefattar allt som har med familjerelationer att göra, så även skilsmässa, vårdnad, boende och umgänge med barn. Det gäller även arv och arvsrätt. Råkar man ut för en vårdnadstvist är det viktigt att ta hänsyn till barnen. Då det kommer till barn som är gemensamma i en skilsmässa, spjälkas allt som rör barnen i tre delar; vårdnaden (den delen då en förälder bestämmer över var barnet går i skola, till exempel), boende (var barnet ska bo) och umgänge (även om en förälder varken har vårdnad eller boende, kan en förälder ha rätt till umgänge med barnet).

Barn ska få bestämma om sitt liv

Här ska barn få vara med och bestämma om sina egna liv. Det kan dock vara svårt barnet är litet - hur mycket förstår ett barn om vad som är bäst för det själv? En vårdnadstvist är ingen rolig historia för de inblandade. Viktigast är att barns bästa får styra alla beslut som fattas kring barnet. Inget annat! Här kan du läsa en blogg om juridik som rör familjer.

31 aug 2017